• 0

27 Kasım 2020, 14:05 - Anasayfa // GÜNDEM Haberi yazdır

Yurtnaç, 'Yerel yönetimleri güçlendirmek rekabeti getirir'

Yurtnaç, 'Yerel yönetimleri güçlendirmek rekabeti getirir'

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Kemal Yurtnaç, Bürokrasiyi bir canavara benzeterek 'Hepimizin karşımızda duran bir bürokrasi var. Ben bunu bir canavara benzetiyorum. Bu canavar nasıl ortadan kalkacak, bu konuda kafa yormamız gerekiyor. Yerel yönetimleri güçlendirmek hizmette rekabeti getirir'' dedi.

  • Facebook Paylaş
  • Twitter Paylaş

 
Yerel demokrasi ve yerinden yönetimler konusunda açıklamalarda bulunan Vali-Mülkiye Başmüfettişi Kemal Yurtnaç, “Memuriyete 1988 yılında başladım, bürokrasi o zaman da vardı. O zamanlarda da bürokrasinin azaltılması gerekliliği üzerinde çalışmalar yapılıyordu. Aslında bürokrasi olmayacak, diye bir şey de yoktur. Fakat bürokrasi insanlara rahatlık sağlayacak, işlerini kolaylaştıracak. Kuralsız bir çalışma yapmanın ne denli zor olduğunu biliriz. Bu kurallar işlerimizi zorlaştırmanın ötesinde bizim önümüzü açacak” diye konuştu.
 
ANKARA’NIN DIŞINDA KALAN YERLER TAŞRADIR

Devlet yönetiminin merkezi ve taşra yönetiminden oluştuğunun altını çizen Kemal Yurtnaç, “Taşra dediğimizde insanlar zannediyor ki kırsal yerleşim yerleri. Devlet yönetiminde merkez Ankara’dır, Ankara’nın dışındaki her yer taşradır. İzmir de İstanbul da taşradır.  En tepede Ankara var, Ankara merkezi idarenin başkentidir. Cumhuriyetin kurulduğu dönemde yetişmiş insan kaynağımız, ekonomik kaynağımız yoktu. Türkiye büyüyüp gelişince yetişmiş insan kaynağınız arttı. Türkiye’nin üniversite sayısı 200’ün üzerinde. Sermaye de yayılmış durumda. Bu duruma göre yerel yönetimleri aktif hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 81 ilinden siyasetçilerin, milletvekillerin, kaymakamların, belediye başkanlarının illerine yatırım alabilmek için Ankara’ya geldiğini, bu durumun Ankara’da keşmekeşe yol açtığını, ilişkileri iyi yürütenlerin istediklerini aldığını anlatan Vali Kemal Yurtnaç, “Halbuki yerel problemleri doğduğu yerde çözsek ne kadar iyi olur. Böylece doğru kararlar alınır ve işlemler daha hızlı yürür” dedi.
 
 
ETKİN YÖNETİM İÇİN YERİNDEN KARARLAR
 
Yerinden yönetimin bürokrasi hastalığından kurtulma açısından son derece önemli olduğuna vurgu yapan ve sorunların yerinde tespit edilerek yerinde çözülmesini isteyen Kemal Yurtnaç, Türkiye bütçesinin yüzde 90’dan fazlasını bakanlıkların kullandığını, bu kaynakların da taşraya gittiğini, etkin bir yönetim açısından kararların yerinde verilmesinin isabetli olacağını aktardı.
 
“Eğer insanlara yetki vermezseniz onların kabiliyetlerini göremezsiniz. İnsanlar kabiliyetlerini kullanmazsa refleksleri de ölür” diyerek sözlerini sürdüren Kemal Yurtnaç, “İnsanlara yetki vereceğiz, insanların kabiliyetlerini ortaya çıkaracağız. Yapılan işler için de denetim mekanizmasını çalıştıracağız. Merkez vizyon belirlesin ve denetlesin. İnsanlarımızın kabiliyetlerini görelim, yanlış yapanları merkez görevden alsın” şeklinde konuştu.
 
OSMANLI’DA VAKIFLAR ETKİNDİ

Osmanlı’da tarih boyunca bayındırlık hizmetlerinin, yolların, medreselerin, şifahanelerin, hanların, hamamların hiçbirisinin merkezi idarenin gönderdiği parayla yapılmadığını anlatan Vali Kemal Yurtnaç, “Bu hizmetler vakıflar kanalıyla yapılmıştır. Vakıflar bir yerel yönetim birimi midir? Hayır. Servet sahibi kişilerin kurduğu kurumlardı. Bu kurumlar bu hizmetleri sunuyorlardı ve Zengin ile fakir arasında düşmanlık oluşmuyor” ifadelerini kullandı.

YERELLEŞME HEYECANI BERABERİNDE GETİRİR

Türkiye 1920’lerin Türkiye’si olmadığını aktaran Yurtnaç, “Türkiye büyüdü, nüfusu arttı, sermaye genişledi. Şimdi biz kaynağı yerele aktaralım. İlleri, ilçeleri birbiriyle yarıştıralım. Mevcut sistem bürokrasi sebebiyle nemelazımcı sistem haline gelebiliyor. Merkezi sistemde heyecan hissetmiyoruz. Eğer heyecan yoksa yenileşme de olmuyor. Yerelleşme heyecanı beraberinde getiriyor. Merkezi idare tepede dursun, vizyon belirlesin, denetlesin, kaynakları da yerelden harcasın ve denetlensin” dedi.
 
 
ŞEHİRLERİMİZİN HEPSİ AYNI

Herkesin devlette çalışmak istediğini, halbuki yerellikle birlikte özel sektörün de önünün açılacağını kaydeden Vali-Mülkiye Başmüfettişi Kemal Yurtnaç, “Merkezi kararlar sebebiyle şehirlerimizin hepsi birsinin aynısı. Niye şehirlerimiz farklı ve özgün olması? Yerele verilecek yetkilerle şehirlerimizi farklı olacak, şehirlerin tabii özelliklerine göre farklılıklar oluşacak” diye anlatımını sürdürdü.
 
YERİNDEN YÖNETİM KURUMLARINI YETKİLENDİRMELİYİZ

Başkanlık sisteminin tıkanıkları açma gibi bir özelliğinin olduğuna dikkat çeken Yurtnaç, “Başkanlık sistemi tıkanıkları açar. Başkanlık sisteminin uygulaması Amerika’da var. Amerika’da eyalet sistemi var. Biz de güçlü yerel idareler oluşturabiliriz. Yerel idareyi kimler seçer, halkımız. Yerel idareler deyince çoğumuz belediyeler olarak bilir. Oysa köylerimiz var, il özel idarelerimiz var. Yerinden yönetim kuruluşları. Bunlar merkezi hükümetin atadığı görevliler. Belediyelerin yetkileri yeterince var. Biz yerinden yönetim kurumlarını yetkilendirmeliyiz. Bunu yaparken başkanlık sistemi daha da güçlü hale gelebilir. Başkanlık sisteminde illa eyalet sistemi olacak diye bir şey yok. Biz üniter bir yapıyı ön plana çıkarıyoruz. Yerele verilecek yetkilerle Başkanlık sistemi çok daha iyi çalışacak diye düşünüyorum” diye konuştu.
 
SİSTEMİN DENGESİNİ KURMAMIZ GEREKİYOR

Başarının doğru kararlara bağlı olduğunu, doğru kararların da tecrübeyle sabit olduğunu, tecrübenin de yanlışları görerek doğruya ulaşıldığın altını çizen Vali-Mülkiye Başmüfettişi Kemal Yurtnaç, “Yanlışlar bize tecrübe olarak gelir. Biz başkanlık sisteminde aksayan tarafları zamanla gidereceğiz. Bu sistemin içini iyi dizayn etmemiz gerekir. Sistemin dengesini kurmamız lazım. Göreceğiz ki halk memnuniyeti ortaya çıkacak. Farklılaşan şehirler, kaliteli yönetimler ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.
 
 
TEPE YÖNETİMİ ORKESTRA ŞEFİ GİBİDİR

Tepe yönetimlerinin orkestra şefi gibi hareket etmesi gerektiğini aktaran Kemal Yurtnaç, “Orkestra şefi her enstrümanı çalamaz. Bütün bu enstrümanlardan çıkan sesi bilir ve senfoni ortaya çıkar. Başkanlık sistemi böyledir. Türk milleti olarak bu sistemi ve yerinden yönetimi hak ediyoruz. Çalıştığım illere bakıyorum, memleketleri için o kadar heyecanlı işler yapmak isteyenler var. O insanlar şehirlerinin nasıl ileriye gitmeleri gerektiğine bırakalım karar versinler” ifadelerini kullandı.
 
DEVLET MAKAS DEĞİŞİMİ YAPMAZ

Güçlendirilmiş parlamenter sistemine dönüş isteyenleri de eleştiren Kemal Yurtnaç, “İki de bir devlet makas değişimi yapmaz. Yeni sistemde neler aksıyor, bakıp daha işler bir şekle getirebiliriz” dedi.
 
Kemal Yurtnaç: Kamu Yöneticisi, Vali
Doğum: 1965 - Tokat
Eğitim: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 
ÖZGEÇMİŞ

Kamu yöneticisi, vali. 1965 yılında Tokat’ta dünyaya geldi ilk-orta ve lise öğrenimini Tokat’ta tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Politika Bölümünden mezun oldu. 1988 yılında Şanlıurfa Kaymakam Adayı olarak atandı.
1989 yılında bir yılık süre ile bilgi, görgü artırmak ve dil eğitimi için İngiltere’ye gönderilen Kemal Yurtnaç, daha sonra Denizli- Çardak ve Honaz ilçelerinde kaymakam vekili olarak görev yaptı.
 
1991-1993 yılları arasında Sinop-Dikmen; 1993-1995 yılları arasında Bingöl-Solhan ve Siirt-Tillo; 1995-1997 yılları arasında Samsun- Ladik İlçelerinde kaymakamlık yaptı.

1997-2000 yılları arasında Erzincan Vali yardımcılığı, 2000-2003 yılları arasında Giresun Vali yardımcılığı, 2003-2006 yılları arasında Denizli Vali yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2007 yılında İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Hukuk Müşavirliği görevlerini yaptıktan sonra, Başbakanlıkta Devlet Bakanı Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu ve Faruk Çelik’in Bakan danışmanlığı görevlerini ifa etti.

Bu süre zarfında yurtdışında yaşayan vatandaşların sorunları konusunda strateji geliştirme çalışmalarını yürüttü ve Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının kuruluşu, yasasının yazılması ve faaliyete geçirilmesinde aktif olarak görev aldı. 2014 yılına kadar bu kurumun başkanlığını yürüttü.

Bu görevi esnasında ulusal ve uluslararası alanda birçok ziyaret ve çalışma toplantılarına katılarak, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunları, Türk dünyası ve Osmanlı coğrafyası ile ilişkilerin geliştirmesi, yurtdışında lobi gücünü oluşturan sivil toplum örgütlerinin harekete geçirilmesi ve yabancı öğrencilerinin Türkiye’de üniversite eğitimi almaları konularında detaylı çalışmalarda bulundu.

2014 yılından 2016 yılına kadar Başbakanlık Müşavirliği görevini yürüten Kemal Yurtnaç 30.05.2016/8864 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yozgat Valiliğine atandı. 10 Haziran 2016 – 30 Ekim 2018 tarihleri arasında Yozgat Valiliği görevinde bulundu.

Kemal Yurtnaç evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce, orta seviyede Arapça ve Gürcüce bilmektedir.
Tokat OLAY


YORUM YAZ

BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Tokat Olay Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer GÜNDEM Haberleri

Tümü

RÖPORTAJ

Atilla Akgün, 'Hem sanatkar olmak lazım, Hem okumak lazım!'
Atilla Akgün, 'Hem sanatkar olmak lazım, Hem okumak lazım!'
Atilla Akgül, 'Herkes Kur'an'ı okuyup, anlayabilir. Kur'an, anlaşılması en kolay kitaptır' dedi.

E-BÜLTEN ABONELİK

ANKET

Yeni sitemizin dizaynını nasıl buldunuz?Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uymayı Kabul Eder. Özel ilan ve reklamlardan doğabilecek sorumluluk ilan sahibine aittir. Gazetede neşredilen yazılardaki fikir sorumluluğu yazarına ait olup yayınlanan veya yayınlanmayan yazılar geri verilmez.

Adres : Yeşilırmak Mah. Orkide Sok. Saymaz Apt. Zemin Kat No: 8 TOKAT
Tel : 0 (356) 212 4884
Gsm : 0 (535) 210 6413
Bu site 0.047 saniyede yüklenmiştir. [Hata Bildir]